Debat og politik

Alarmerende mangel på ambulancefolk kræver nationale fremfor regionale løsninger

Ambulancebehandler Bent Holst Sørensen ved Præhospitalet Region Midtjylland på job. Foto: Reddernes Fagforening.

Sommerferien er i gang. Dermed går reddermanglen fra det værre til det endnu værre i Danmark, sådan som debattører og læger på det seneste har skrevet i landets aviser. Reddernes Fagforening deler bekymringen og ønsker at råbe de ansvarlige politikere op med fælles nationale løsninger, så redderne igen får lyst til at blive i faget – og vi én gang for alle kan få løst problemet.

Gennem en årrække har der været kamp til stregen for at levere mest muligt ambulanceberedskab for færrest mulige penge i landets regioner. Her har regionerne presset de gamle overenskomstbærende fagforeninger udover kanten til at levere varen – og endda skabt forskellige forhandlingsresultater, så der er store regionale lønforskelle i Danmark. Det har skabt alarmerende problemer, sådan som det for eksempel er beskrevet i Aarhus Stiftstidende d. 26. juni og Horsens Folkeblad d. 10. juni ligesom Lægernes Ugeskriftet.dk d. 24. juni efterlyser oprustning af og bedre samarbejde i det præhospitale. 

– Lige nu ser vi resultatet af ST- og ambulanceredderes forringede arbejdsforhold, hvor en ellers trofast faggruppe flygter fra faget. Og det har ikke gjort det bedre, at der er store regionale lønforskelle for samme arbejde, fortæller Bent Holst Sørensen, der er ambulancebehandler ved Præhospitalet Region Midtjylland.

Han er også bestyrelsesmedlem i Reddernes Fagforening, der mener, at en af løsningerne er en landsdækkende overenskomst med fælles vilkår for alle ST- og ambulancereddere, så flugten fra faget stoppes. Men redderflugten kalder også på andre løsninger, understreger Bent Holst Sørensen.

Reddere brænder for de syge og tilskadekomne – men vil ikke brænde ud

Blandt landets reddere hersker en særlig ånd, hvor hver enkelt brænder for at stå til rådighed for syge og tilskadekomne patienter. Men når reddermanglen i Danmark er så faretruende høj og et hav af beredskaber ikke er til rådighed, betyder det, at der kommer en øget belastning på den enkelte redder.

– Responstiderne stiger og stiger, presset på den enkelte redder øges og skaber en ond spiral. I øjeblikket ser vi mange reddere, der “må melde sig ude af drift” pga. træthed. For som redder må man ifølge færdselsloven ikke føre et køretøj, hvis man ikke føler sig i stand til det. Samtidig øger trætheden en risiko for patientfejl, understreger Bent Holst Sørensen.

Kære ansvarlige politikere – vågn op!

Reddernes Fagforening ønsker derfor at råbe de ansvarlige politikere op og henstille til, at der bliver lavet en landsdækkende brancheoverenskomst, så redderne bliver i faget, og dem, der har forladt det, måske vil vende tilbage.

– Vi er samtidig helt enig i, at præhospitalet skal oprustes, sådan som Jesper Juul Larsen, ledende overlæge på akutafdelingen på Nordsjællands Hospital og Thomas A. Schmidt uddannelses- og forskningsansvarlig overlæge på Nordsjællands Hospital skriver i deres kronik i Ugeskriftet.dk d. 24. juni. Derfor arbejder vi for en professionsbachelor på paramedicinerniveau med indbygget praktik, der både vil skabe flere udviklingsmuligheder for dem inden for og uden for faget.

Kommentarer