ESG og klima: Hvad der skal til for at rette op på vores handlinger

Den globale opvarmning og klimaforandringerne har længe været et af verdens største problemer og det er blevet mere og mere klart at vi mennesker har en afgørende rolle at spille i at rette op på vores handlinger og skabe en mere bæredygtig fremtid for os selv og fremtidige generationer.

ESG som står for Environmental Social and Governance er en integreret tilgang til virksomhedsstyring der sigter mod at integrere miljømæssige sociale og styringsmæssige faktorer i virksomhedens strategi og forretningsmodel.

ESG er vigtigt for klimaet fordi virksomheder spiller en stor rolle i at påvirke miljøet og kan tage ansvar for deres påvirkning.

Se mere https://esg-smartboard.com/faq/

Men hvad skal der til for at vi kan rette op på vores handlinger og skabe en mere bæredygtigfremtid?
For det første skal vi øge vores bevidsthed om klimaforandringerne og deres indvirkning på vores planet. Vi skal forstå at klimaforandringerne ikke kun er en fjern trussel men en trussel der påvirker vores planet og vores fremtid lige nu. Jo mere vi forstår og anerkender dette jo mere motiveret vil vi være for at tage handling.

For det andet skal vi tage ansvar for vores handlinger. Vi skal tage ansvar for den måde vi forbruger og lever på og vi skal tage ansvar for de virksomheder vi investerer i. Det betyder at vi skal stille krav til virksomheder om at integrere ESG i deres forretningsmodel og at investere i virksomheder der tager deres ansvar seriøst.

For det tredje skal vi arbejde sammen. Klimaforandringerne er en global udfordring og det kræver global handling. Det betyder at vi skal arbejde sammen på tværs af landegrænser og sektorer for at skabe løsninger der kan reducere vores påvirkning på planeten og skabe en mere bæredygtig fremtid.
Endelig skal vi være tålmodige og vedholdende. Klimaforandringerne er ikke noget der kan løses over natten og det kræver en langsigtet indsats fra alle parter for at skabe ægte forandring.

Se mere https://esg-smartboard.com

Kommentarer