Samfund

Movia varsler prisstigninger i handicapkørsel fra 1. april næste år

Fra 1. april næste år stiger priserne for handicapkørsel. Copyright: Movia. Foto: Ulrik Jantzen

Fra 1. april 2024 ændrer Movia priserne for handicapkørsel med flextrafik. Priserne har ikke været reguleret siden 2011 Fremover vil priserne for handicapkørsel være underlagt takststigningsloftet, som hvert år fastsættes af Trafikstyrelsen.

Med virkning fra 1. april 2024 regulerer Movia priserne for kørsel med flexhandicap, så priserne fremover følger prisudviklingen i den øvrige kollektive transport. Priserne har ikke været reguleret siden 2011. Fremover vil priserne være underlagt samme prisloft, som Trafikstyrelsen hvert år fastlægger for den øvrige kollektive transport. Samme loft gælder også for flextur og plustur. Reguleringen betyder prisstigninger på omkring 25 procent

Prisstigninger på 25 procent

Reguleringen betyder, at startprisen, kilometertaksterne og abonnementet for handicapkørsel stiger med virkning fra 1. april 2024.

En gennemsnitlig handicaptur på 13 kilometer koster i dag 43 kroner. Fra 1. april 2024 vil prisen for en tilsvarende tur være 54 kroner. En tur på for eksempel fem kilometer vil stige fra 24 til 30 kroner, mens en tur på 21 kilometer vil stige fra 62 til 78 kroner.

Fra 2025 vil prisen på handicapkørsel blive reguleret sammen med den øvrige kollektive transport. Dette sker hvert år den tredje søndag i januar.

Kommentarer