Samfund

Turbo på kreativiteten til Naturfagsmaraton

Om kort tid går det løs, når startskuddet til den landsdækkende konkurrence Naturfagsmaraton lyder, og elever fra 5. og 6. klasse over hele landet dyster om at udvikle løsninger på udfordringer inden for matematik, håndværk og design, natur/teknologi, og i sidste ende vinde trofæet i deres kommune.

Den naturvidenskabelige gejst vækkes, når eleverne skal arbejde med løsningerne på alt fra broer til tøjspild og lydtætte kasser hjemme på skolen, inden de demonstrerer deres resultater for hinanden og dommerne til en konkurrencedag i den lokale sportshal. Der bliver kåret vindere i samtlige af de 52 deltagende kommuner, og flere steder er eleverne allerede i fuld i gang med opgaverne, der i år er udviklet i samarbejde med bl.a. virksomhederne COWI og Demant.

Brobyggere med pap

Alle opgaver tager udgangspunkt i den fiktive by, Grønby, der i år brug for en ny bro, der skal gå hen over en trafikeret vej, så cyklister og fodgængere kan komme sikkert over på den anden side. Eleverne skal prøve at arbejde som rigtige ingeniører, når de selv skal bygge en bro, men i stedet for at arbejde med beton eller træ, skal de undersøge, hvordan de kan gøre broen stærk, selvom den er bygget af pap. Opgaven er udviklet i samarbejde med COWI.

Vi ønsker at vække elevernes fascination for byggeri og anlæg, så de får lyst til at uddanne sig inden for de tekniske fag og senere arbejde i vores branche. Eksempelvis som ingeniør, for vi har i stigende grad brug for fremtidens STEM-talenter. Med Naturfagsmaraton får eleverne her en god og praktisk indføring i, hvilke overvejelser der ligger bag, og hvad det kræver at bygge en bro, siger Jasper Kyndi, direktør for COWI i region Midtjylland og markedsdirektør for COWI i Danmark.

Med virkeligheden som afsæt

Naturvidenskabernes Hus, der står bag Naturfagsmaraton, samarbejder aktivt med virksomheder og brancher om at skabe frugtbare forbindelser mellem skolernes fag og virksomheders praksis. Et centralt element i Naturfagsmaraton er netop at sikre, at eleverne arbejder med løsninger på reelle udfordringer, og ved at udvikle opgaver i fællesskab med virksomhederne, skaber det også opmærksomhed omkring de mange spændende job- og karrieremuligheder.

Vi håber at inspirere børn og unge, når de møder naturvidenskaben på en anden måde og får mulighed for at arbejde innovativt og eksperimenterende med problemstillinger, de måske endda kan genkende fra hverdagen. Når de oplever, at de kan skabe nye løsninger, der gør en forskel, bliver det måske en vigtig erfaring, som også er med dem, når de senere skal vælge uddannelse og vej i voksenlivet, siger Maiken Lykke Lolck, Direktør i Naturvidenskabernes Hus.

Fri og kreativ med en bunden opgave

Udover at samarbejde med virksomheder om udviklingen af opgaver, er både lærere, læsevejledere, elever og eksperter inden for didaktik og specifikke fagområder også med i processen. Opgaverne er bevidst udviklet sådan, at de kan løses på mange forskellige måder, så eleverne kan gå eksperimenterende til værks uden at tænke på, at der kun findes én rigtig løsning. Det højner elevernes selvtillid inden for naturfag, når de får lov at arbejde undersøgende med et fag, hvor også samarbejde, problemløsning, kreativitet og formidling er i fokus. Og det er det i dén grad til konkurrencen, når elever og lærere møder hinanden i sportshaller over hele landet.

Motiverende – også for lærerne

Udover at sætte naturfag på dagsordenen lokalt og regionalt, er Naturfagsmaraton også med til at videreuddanne de medvirkende lærere, der får værktøjer og erfaring med undersøgende og praktisk undervisning.

– Samarbejdet med Naturvidenskabernes Hus og Naturfagsmaraton er en vigtig del af vores indsats omkring udvikling af naturfagene, for det giver eleverne mulighed for at arbejde med virkelighedsnære problemstillinger på en undersøgende og kreativ måde, fortæller Jacob Lauenborg Clausen, der er lærer, naturfags- & læringsvejleder på Boesagerskolen i Egedal Kommune. Han fortsætter:

-Det bidrager i høj grad til elevernes motivation og læring, og derudover er opgaverne med til at vise, hvor mange spændende muligheder, der er inden for STEM-fagene. Den problemorienterede og undersøgende tilgang til opgaverne er desuden med til at styrke den røde tråd i undervisningen fra natur og teknologi og til udskolingens tre naturfag, hvor der er stor fokus på de kompetencer.

Pas på hørelsen med Demant

En anden opgave er udviklet i samarbejde med Demant, og her skal børnene reflektere over helt andre problemstillinger når de bl.a. skal måle støjniveauer og bygge et lydtæt rum af særlige materialer.

Om Naturfagsmaraton

• I år er over 20.000 elever fra over 800 5. og 6. klasser i hele landet tilmeldt fra 52 forskellige kommuner.

• Der er 64 konkurrencedage, hvor af en er online.

• Konkurrencedagene afvikles fra januar til maj 2022 og er afslutningen på undervisningsforløbet.

• Det er 18. år i træk, at Naturfagsmaraton afholdes

Naturfagsmaraton er støttet af Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden, Undervisningsministeriet og Grundfos.

Kommentarer